Extra raadszitting over afvaloven

Op 11 mei staat een extra bijeenkomst van de Harlinger gemeenteraad gepland over de afvalverbrandingsoven.

Drie weken geleden zou de oven van afvalverwerker Omrin extra zwaveldioxide hebben uitgestoten. Een kraanmachinist die op scheepswerf naast de oven werkte, had er last van.

Frisse Wind Harlingen en de SP willen weten waarom burgemeesters en wethouders hen hier niet van op de hoogte hebben gesteld.