Experimenten gevraagd voor mosselproductie op Noordzee

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) roept ondernemers op zich in te schrijven voor experimenten op de Noordzee op het gebied van mosselproductie. De mosselsector heeft in 2008 afgesproken de visserij op bodemzaad geleidelijk te vervangen door andere methoden om aan mosselzaad te komen. De experimenten richten zich op die alternatieven.

Mosselzaadinvanginstallaties
Op dit moment is het belangrijkste alternatief voor de traditionele bodemberoerende mosselvisserij, de zogeheten mosselzaad-invanginstallaties (MZI’s). Die bevinden zich vooral in de Waddenzee, de Oosterschelde en de Voordelta. De sector wil niet afhankelijk zijn van alleen deze estuaria, daarom is het nodig om te onderzoeken of het mogelijk is om mosselen te produceren op de Noordzee. Maar de turbulente Noordzee stelt hoge technische eisen aan de installaties, de oogstmethoden en het onderhoud. De experimenten moeten uitwijzen wat hiervan het gevolg is voor de economische haalbaarheid.

Experimenten
Er komen maximaal 5 kleinschalige experimenten, waarin aangepaste technieken op nieuwe, onbeschutte plekken in de praktijk getoetst kunnen worden. Daarnaast wordt onderzocht waar de beste condities heersen voor mosselzaadval en –groei. De experimenten gaan vooralsnog 3 jaar duren. Als de experimenten succesvol blijken te zijn, dan komt commerciële toepassing in beeld. Ondernemers kunnen zich in het najaar inschrijven, de experimenten moeten in 2012 van start gaan.