Experiment mosselbankherstel met aardappelzetmeel

De afgelopen weken legden onderzoekers in de Waddenzee proefvlakken aan met biologisch afbreekbare structuren van kokosmatten en speciale ‘kratjes’ gemaakt van aardappelresten uit een patatfabriek. De structuren moeten aanhechting en bescherming geven aan jonge mosseltjes, zodat die kunnen uitgroeien tot een volwassen mosselbank.

Het experiment op het wad bij kwelder de Feugelpôlle te Ameland moet aantonen of herstel van droogvallende mosselbanken op deze manier mogelijk is. Het onderzoek is een samenwerking van het Klimaatbufferproject Zuidwest Ameland, project Waddensleutels, Staatbosbeheer en Bureau Waardenburg.

Biobouwers
Droogvallende mosselbanken zijn biobouwers, soorten die hun omgeving aanpassen. Mosselbanken breken de golven, filteren het water, vangen slib in en vormen een vaste ondergrond op de anders zandige wadbodem. Deze aangepaste omstandigheden zijn niet alleen gunstig voor de mosselen zelf, maar ook voor veel andere soorten, zoals algen, kreeftjes, en slakjes. Op hun beurt zijn deze soorten, net als de mosselen, belangrijk voedsel voor veel vissen en vogels. Hierdoor vervullen mosselbanken een belangrijke rol in het Waddenzee ecosysteem.

Volledig artikel op natuurbericht.nl