Er zijn plenty garnalen voor de vissers

Garnalenvissers hopen dat ecologen zullen verklaren dat het slecht gaat met de garnaal. Dan wordt de NMa misschien soepeler. Maar het gaat juist goed.

Er zijn best ecologen te vinden die ach een wee zullen gaan roepen Er zijn veel garnalen in de Waddenzee en de kustzone van de Noordzee. Er worden dan ook zo veel garnalen aangeland, dat de prijs gekelderd is tot een niveau waar de garnalenvissers niet blij mee zijn. Voor dat geld gaan ze er liever niet meer op uit. Je kunt net zo goed thuis blijven. Maar ja, niet vissen betekent helemaal geen brood op de plank. De garnalenvissers willen dus onderlinge vangstafspraken maken, zodat de totale vangst omlaag gaat en de prijs, zo is de verwachting, weer flink omhoog. Maar daar steekt nu de NMa, de Nederlandse Mededingingsautoriteit, een stokje voor. Vangstafspraken om de prijs te beïnvloeden zijn nu eenmaal niet toegestaan. In een informele zienswijze op de plannen van de garnalenvissers is de NMa heel
duidelijk: vangstbeperkende maatregelen kunnen niet vrijgesteld worden van de wettelijke verboden als niet kan worden aangetoond dat er een gevaar bestaat voor het voortbestaan van de garnalenpopulatie. Andere redenen Misschien is de NMa er wel toe te bewegen om vangstbeperking ook toe te staan als andere ecologische redenen aan te voeren zijn.

Volledig artikel op website Friesch Dagblad

Op uitnodiging van het Friesch Dagblad plaatst de Waddenacademie een keer per maand een opinieartikel in de krant. In het opinieartikel zal steeds een actueel onderwerp vanuit het perspectief van de wetenschap worden belicht.