Enquête Milieufederatie Noord-Holland: postief over dynamisch kustbeheer

Uit een enquête onder de deelnemers aan het online panel van de Milieufederatie Noord-Holland blijkt dat natuurminnende Noord-Hollanders positief denken over dynamisch kustbeheer.

Dat geldt zowel voor het toepassen van zandmotoren t.b.v. de kustveiligheid als voor het toestaan van meer dynamiek langs de Noord-Hollandse kust. De resultaten van de enquête vormen een steun in de rug voor de inzet van MNH als het gaat om het meedenken over het kustbeleid van het rijk en de provincie

Er wordt behoorlijk positief gedacht over het werken met zandmotoren. Zo vindt 70% een zandmotor een mooi voorbeeld van bouwen met de natuur. En 90% geeft aan dat als een zandmotor beter is voor het onderwaterleven en dat het een goed alternatief lijkt voor reguliere suppleties. Verder geeft bijna 70% aan dat als de zandmotor naar verwachting werkt, het een exportproduct kan worden voor Nederland.