Engelsmanplaat heeft nieuwe wadwachtpost

Staatsbosbeheer heeft deze zomer de 35-jaar oude iconische vogelwachtershut op de Engelsmanplaat vervangen door een nieuwe wadwachtpost. ‘De Kalkman’, zoals de nieuwe post heet, staat op een onbewoonde zandplaat tussen Ameland en Schiermonnikoog.

De feestelijke opening op 10 september is een mijlpaal in het project Rust voor vogels, Ruimte voor Mensen. Hierin werken Staatsbosbeheer, de Vogelbescherming en andere natuurorganisaties samen om de omstandigheden voor vogels in het Waddengebied te verbeteren.

Waakpost voor gastvrije vogelwachters

In voorjaar en zomer waken vrijwillige vogelwachters van Staatsbosbeheer over de Engelsmanplaat, een onbewoonde zandplaat in de Waddenzee tussen Ameland en Schiermonnikoog. Ze tellen de wadvogels en ontvangen tijdens laagwater honderden geïnteresseerde bezoekers per jaar. De nieuwe wadwachtpost is niet alleen hoger, maar staat ook 800 meter oostelijker op de plaat. Een stuk dichter bij de vaargeul naar Schiermonnikoog en daarmee beter voor het invulling geven aan goed gastheerschap. Ook is er nu meer rust op de belangrijke broed- en rustplekken op de Engelsmanplaat en het Rif.

Volledig artikel op duurzaam-actueel.nl