Elektrische oplaadpunten op Vlieland

De stichting e-laad.nl heeft onlangs twee oplaadpunten voor elektrische auto's geplaatst. Eén oplaadpunt op de parkeerplaats van de gemeentewerf en één op de parkeerplaats bij de Boereglop.

De doelstelling van e-laad.nl is om  samen met gemeenten, automobilisten en andere partners een basisinfrastructuur te realiseren van 10.000 openbare oplaadpunten voor elektrische auto's om zo ervaring op te doen met het gebruik en opladen van elektrische auto's. Hoewel de officiële ingebruikname van de e-laad oplaadpunten op Vlieland nog niet heeft plaatsgevonden, zijn de palen al wel gebruiksklaar en kunnen elektrische voertuigen er worden opgeladen met een daarvoor bestemd pasje. Meer informatie hierover op de website: www.e-laad.nl.

Op het parkeerterrein aan de Boereglop is direct naast het oplaadpunt een speciale parkeerplaats gereserveerd voor elektrische voertuigen. Een ieder wordt verzocht deze parkeerplaats vrij te houden  opdat elektrische voertuigen hier opgeladen kunnen worden.