Eindrapportage Waddenhuisberaad aangeboden aan I&M

Hoe werken menselijke activiteiten in op het ecosysteem van de Waddenzee? Welke relatieve rangorde (‘ranking’) hebben deze activiteiten in twee domeinen, het Waddenzee-ecosysteem enerzijds en de economische en sociaal-culturele waarden binnen en buiten het Waddengebied anderzijds? En hoe kunnen deze activiteiten zodanig plaatsvinden dat ze passen binnen het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee?

Over deze vragen bogen 25 wetenschappelijke experts zich tijdens het Waddenhuisberaad, dat op 25 februari 2016 in het Huis voor de Wadden in Leeuwarden werd gehouden. Door de ecologische en de economische en sociaal-culturele domeinen met elkaar in verband te brengen werd de  – nog altijd vaak bestaande – spanning tussen aan de ene kant de bescherming van het ecosysteem en aan de andere kant de economische en sociaal-culturele menselijke activiteiten expliciet in beeld gebracht.

Het Waddenhuisberaad is de opvolger van het Fryske Akademy Beraad uit 2004. Het Waddenhuisberaad werd georganiseerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie in opdracht van  het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Volledig artikel met rapport, factsheets en aanbiedingsbrief