Einde monitoring watersport op het Wad 2012

In het kader van het Convenant Vaarrecreatie is een aantal jaren het gedrag van watersporters op het Wad gemonitoord. Het Watersportverbond heeft hiervoor meerdere malen een beroep op haar leden gedaan.

Het gaat om gegevens van jachten die in de kwetsbaardere gebieden van het Wad varen, liggen en ook droogvallen. Eind oktober is het verzamelen van gegevens gestopt. Er zijn ongeveer 260 meldingen binnengekomen, dat is meer dan vorig jaar. Dus ondanks het slechte weer toch een mooi resultaat.

Meer informatie en volledig artikel op website Watersportverbond