Eilanders blijven kans maken op koopwoning

De Tweede Kamer stemde vandaag onder meer in met een ingrijpende herziening en vereenvoudiging van de Huisvestingswet.

De wet geeft de gemeenten bij schaarste de mogelijkheid om te sturen op de verdeling van goedkope woonruimte, al geldt dit niet langer voor koopwoningen.

Een aangenomen amendement van de VVD en PvdA zondert de Waddeneilanden hiervan uit. Daar mogen gemeenten nog wel regels voor koopwoningen opstellen zodat eilanders kans blijven maken op een koopwoning op het eiland. Ook kunnen Waddengemeenten zo de vorming van recreatiewoningen beïnvloeden.

Volledig persbericht van de Rijksoverheid