Eilanden blijven zelfstandig

In de herindelingsvisie die gedeputeerde Schokker woensdag presenteerde, moeten de Waddeneilanden zelfstandig blijven.

De eilanden komen wat betreft bestuurskracht en inwoneraantallen wel in aanmerking voor herindeling, maar volgens de provincie is de eilandcultuur zo verschillend dat een eigen bestuurslaag nodig blijft.

De eilanden zouden wel moeten kijken naar meer samenwerkingsmogelijkheden. Daarbij moet ook gekeken worden naar gemeenten op de vaste wal.