Effecten van activiteiten in Waddenzee onduidelijk

De overheid heeft de ecologische gevolgen van alle activiteiten in de Waddenze onvoldoende laten onderzoeken. Dat zegt Christenunie-Kamerlid Carla Dik-Faber, die hierover Kamervragen heeft gesteld.

De aparte invloeden van bijvoorbeeld zoutwinning en een kolencentrale zijn wel bekend, maar hoe deze effecten met elkaar in verband staan is onhelder. Zowel de provincies als het Rijk verstrekken vergunningen voor activiteiten bij de Waddenzee, maar lijken hierbij geen rekening met elkaar te houden. De Christenunie wil dat de regering alsnog de ecologische gevolgen in kaart gaat brengen.

Artikel op website RTV Noord