Eerste nieuwsbrief Economie & Ecologie is verstuurd

De eerste nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom de Eems-Dollard vanuit Economie en Ecologie in Balans (E&E) is verstuurd.

De nieuwsbrief is verstuurd door de nieuwe projectleider Henk Smit, die onlangs van start is gegaan. Hij werkt in opdracht van natuur- en milieuorganisaties, bedrijfsleven en overheden aan een gezamenlijk uitvoeringsprogramma E&E met natuur, milieu en economische projecten.

Volledig artikel en download nieuwsbrief op website Programma Rijke Waddenzee