Eerste grutto's terug uit Afrika

Bij controle van het waterpeil in het Friese Skrins deed boswachter Simon de Winter half februari een bijzondere ontdekking. Tussen een groep van vele smienten en kieviten hoorde hij een bekend geluid. Een groep van 18 grutto's vloog met luid gekrakeel over het veld.

Vroege terugkeer
Boswachter Simon de Winter: "ja, dit is wel heel vroeg voor de overwinterende grutto's om terug te keren uit Afrika. Maar een heerlijk geluid. Een echte voorjaarsbode, de winter loopt op z'n einde, de meeste grutto's verwacht ik begin maart hier weer terug. Het waterpeil op Skrins is al flink gestegen, juist dit water heeft een grote aantrekkingkracht op steltlopers als de grutto. Bijzonder is dat ze dus meteen hun broedgebieden weer opzoeken".