Eerste glasalen voor de Waddenzeekust

Een bijzondere vangst voor de Waddenzeekust bij Den Helder. Afgelopen maandagavond werden 173 stekelbaarsjes en drie glasalen gevangen.

Dit in het kader van het monitoringsonderzoek van 'Ruim baan voor vissen'. Normaal begint de glasaaltrek rond half april. Vorig jaar lag het hoogtepunt in juni/juli vanwege de strenge winter en een koud voorjaar. Ook uit Frankrijk en Engeland komen berichten van vroege en grote aantallen glasalen. De vroege komst van de glasaal is waarschijnlijk te danken aan het zachte winterweer.

Animatie
Alen bereiken op een inventieve manier onze kust.  Ze gaan met de vloed mee en met eb zakken ze naar de bodem. Op deze manier steken ze de oceanen over om bij onze kust te komen. Deze animatie geeft een beeld hoe de alen zich naar onze kust bewegen.

Onderzoek
Het onderzoek maakt deel uit van het samenwerkingsproject 'Ruim baan voor vissen' van de vier noordelijke waterschappen. Tijdens een driejarig onderzoek kijken de waterschappen en de hengelsportfederaties op 17 locaties naar het aanbod van trekvis langs de Waddenzee. Dit jaar is het laatste jaar van het onderzoek.

Ruim baan voor vissen
Een gezonde visstand ontstaat als de leefgebieden van de vissen goed zijn en ook de bereikbaarheid goed is. Sommige vissen zwemmen vanuit de zee naar de binnenwateren van Noord-Holland, Friesland, Groningen en Drenthe om daar te paaien of te groeien. Het gaat hierbij onder meer om de paling, de rivierprik, de spiering en de driedoornige stekelbaars. De vier noordelijke waterschappen werken op verschillende plekken aan het opheffen van barrières voor vismigratie. Poldergemalen worden voorzien van visvriendelijke pompen of van veilige passervoorzieningen. De komende jaren heffen de waterschappen een groot aantal barrières op en geven zo ruim baan voor vissen in het Waddengebied.