Eenvoudiger bestuur Waddeneilanden

Een Kamermeerderheid steunt een wetsvoorstel van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) om de bestuurlijke organisatie van het Waddengebied te vereenvoudigen. De decentralisatie van het Waddenfonds roept de meeste vragen op.

De bestuurlijke organisatie van het Waddengebied is volgens Schultz ingewikkeld en niet transparant. Met het wetsvoorstel heft zij een aantal commissies en overlegorganen op. Verder verdeelt zij het geld van het in 2006 opgerichte Waddenfonds over de waddenprovincies. Van Veldhoven (D66) vreest voor versnippering van het beleid voor "dit unieke ecosysteem". Het Waddenbeleid blijft een rijkstaak, zegt Schultz. Zij wijst erop dat de afstemming van beleid, beheer en investeringen een taak is van het nieuwe Regiecollege Waddengebied. Daarmee relativeert zij de opmerking van De Vries (VVD) dat er nog steeds sprake is van "bestuurlijke drukte"..

Waddenfonds
Bij de overgang van het geld van het Waddenfonds naar Noord-Holland, Friesland en Groningen is volgens De Vries vertraging opgetreden in de besteding. Zij pleit voor "ruimte om te ondernemen" en vindt dat minimaal 50% van het geld besteed moet worden aan economische doeleinden. Hoe wordt daarop toegezien? Jacobi (PvdA) vindt het juist belangrijk dat het geld gaat naar versterking van natuur en landschap en naar duurzame economische ontwikkeling. Over de uitgaven uit het Waddenfonds komt er jaarlijks een openbare rapportage, antwoordt de minister..

De Kamer stemt op 26 februari over het wetsvoorstel en de motie die bij het debat is ingediend.