"Één plan windenergie Wadden"

Er moet één plan komen voor alle windmolens in het Waddengebied. Dat zegt de Waddenvereniging, die zich beklaagt over een gebrek aan regie in het windenergiebeleid.

De drie noordelijke provincies en het Rijk bepalen nu los van elkaar waar windmolens komen. De Waddenvereniging zegt dat het totaalbeeld daaronder lijdt. Het is noodzakelijk om de verschillende plannen in samenhang te beoordelen, aldus de vereniging.

Veel leden van de Waddenvereniging maken zich zorgen over het toenemende aantal windmolens. De vereniging vindt de overstap naar duurzame energie belangrijk, maar zegt ook dat windenergie niet altijd past bij de rust, ruimte en weidsheid van het Waddengebied.