Duurzame bedrijfsvoering en biologische melkproductie

Met subsidie van het Waddenfonds een gecertificeerde duurzame bedrijfsvoering opzetten en een opschaling van de biologische melkproductie van 285.00 naar 425.000 liter melk (van 36 naar 60 koeien) realiseren. Afgelopen zaterdag 18 januari is op Texel het omgevormde bedrijf Dijkmanshuizen van Ineke en Marcel Drenth feestelijk geopend.

Het project viel binnen binnen het Waddenfondsprogramma lokale innovaties, waarmee leefbaarheid en kwaliteit van de leefomgeving worden versterkt. In dit geval door een combinatie van uitbreiding van de stal, verduurzamen van het energieverbuik en een verhoging van de biologische melkproductie.

Artikel met foto op website Waddenfonds