Duurzaamheidsagenda Waddencampus Ameland

Het college van B en W op Ameland heeft dit voorjaar met een aantal onderwijsinstellingen een intentieverklaring getekend voor de ontwikkeling van “de Waddencampus”. Partijen willen op Ameland een kleinschalige kenniscampus, een kenniswerkplaats voor praktijkgericht en toegepast onderzoek, realiseren voor de eilanders en voor de waddenregio.

In de opstartfase van dit project worden een aantal etalageprojecten uitgevoerd. Eén van deze projecten is het ontwikkelen van een duurzaamheidsagenda voor Ameland. Het gaat hierbij vooral om duurzaamheid in de bredere context, denk aan duurzaam toerisme, duurzaam wonen en leven op het eiland en duurzame voedselproductie en biodiversiteit.

Zeven studenten van de Universiteit Wageningen hebben de afgelopen periode interviews afgenomen bij stakeholders op Ameland, onderzoek gedaan en een eindrapport geschreven.  De resultaten van het onderzoek en het rapport zijn op dinsdag 1 juli 2014 voor een aantal genodigden in de raadzaal gepresenteerd.

Zie ook de pagina van de Waddencampus op de website van Ameland