Duitsland heeft interesse in Groningse experimenten met slib

De Duitse deelstaat Niedersachsen is zeer geïnteresseerd in de aanleg van een groene dijk in Groningen met slib uit de Waddenzee. Ook de proef om slib uit te rijden over akkers in de Veenkoloniën trekt aandacht.

Dat bleek gistermiddag bij het bezoek dat gedeputeerde Henk Staghouwer samen met een vertegenwoordiging van het ministerie van EconomischeZaken bracht aan staatssecretaris Birgit Honé van de deelstaat Niedersachsen.

Staghouwer lichtte namens de provincie Groningen de aanpak met slib in de Eems-Dollard toe. Zoals het plan om slib uit het Wad te gebruiken voor de aanleg van een dubbele 'groene dijk' tussen de Eemshaven en Delfzijl. Het waterschap en de provincie presenteerden deze groene dijk vorige week donderdag.

De deelstaat Niedersachsen kampt met problemen met de rivier de Ems. De rivier bevat erg veel slib, waardoor het water troebel is en weinig zuurstof bevat. De Europese commissie wil dat Duitsland snel maatregelen treft, omdat het land in de Ems en de Eems-Dollard de Europese natuurdoelstellingen op deze manier niet haalt.  Het Masterplan Ems dat Honé op 26  januari presenteerde moet op termijn weer een gezonde Ems opleveren.

Staghouwer heeft met Honé afgesproken is dat er ambtelijk een overlegvorm komt, waarin structureel informatie over slibprojecten  wordt gedeeld met de Duitsers. Staatssecretaris Honé wil met de provincie en het ministerie van EZ praten over de maatregelen die straks nodig zijn om niet alleen de Ems, maar ook het gehele Eems-Dollard estuarium te verbeteren. Doel is om de maatregelen die Duitsers in de Ems treffen op een slimme manier worden verbonden met wat er in het Eems-Dollard estuariummoet gebeuren.

'De Eems-Dollard vraagt om een gezamenlijke aanpak. Alle begrip dat de Duitsers eerst bezig willen met de rivier de Eems. Maar zodra het kan, moeten we samen aan de slag in het estuarium', aldus Staghouwer. 'In Duitsland weet men nog niet goed wat ze aanmoeten met slib. De deelstaat  wil graag leren van onze kennis en kunde. Slib wordt zo een Gronings exportproduct.'