Duits-Nederlands opleidingsproject van start

'Bildungsnetzwerk' goedgekeurd door Eems-Dollard Regio.

Tussen Nederland en Duitsland is veel grensoverschrijdend verkeer. Wij gebruiken graag de voordelen van het wonen in het grensgebied en halen bij de buren wat wij thuis niet hebben: goedkope bloemen, vuurwerk, wellness, bijzondere levensmiddelen, die de supermarkt om de hoek misschien niet heeft. Echter niet alleen de bezoeken voor boodschappen verlopen goed. Ook wordt er al meer dan 30 jaren in de Eems Dollard Regio grensoverschrijdend en succesvol samengewerkt op gebied van talrijke projecten.

Op 29 januari is het project Duits-Nederlands Bildungsnetzwerk ( BiNet)  door de Eems-Dollard Regio goedgekeurd en gestart.  Dit project maakt onderdeel uit van het koepelproject "Arbeidsmarkt Noord".

Op een aantal gebieden zijn er echter nog barrières, bijvoorbeeld bij de (vervolg)opleidingen. Voor personen, die in het buurland willen werken of verder willen leren, is het vooral interessant of de beroepsdiploma in het buurland geldig is. Misschien is er een verdere opleiding nodig en men wil weten waar je die het beste kunt doen. Is er een vervolgopleiding in het buurland, die er aan deze kant van de grens niet is? Kom je verder met het behalen van deze opleiding in eigen land? Eenduidige antwoorden zijn er vaak niet.

“Vooral met betrekking tot het aanbod van beroepsopleidingen of beroepsvervolgopleidingen in het buurland zijn er nog veel open vragen”, aldus Monika Fricke van het Landkreis Leer. Dit wordt volgens Monika Fricke veroorzaakt door het niet aanwezig zijn van een grensoverschrijdende blik, een centraal overzicht over het van toepassing zijnde aanbod in beide landen en de daarbij behorende erkenning over en weer.

Om dit te veranderen heeft het Landkreis Leer samen met de gemeente Oldambt en de Volkshogeschool in Leer het project BiNet in het leven geroepen.  BiNet staat voor het Duits-Nederlands Opleidingsnetwerk en dient de (vervolg)opleidingen in de grensregio te analyseren. Het startschot viel afgelopen vrijdag toen de verantwoordelijke partijen in de EDR (Eems-Dollart-Regio) groen licht gaven voor het project BiNet. BiNet is onderdeel van het Nederlands-Duits project “Arbeidsmarkt Noord”, waaraan landkreisen, provinciën, gemeentes en arbeidsmarkt- en opleidingspartners in het noorden deelnemen.

“Wij onderzoeken nu aan beide kanten van de grens de relevante beroepsbegeleidende opleidingsrichtingen en het aanbod voor vervolgopleidingen. Wij willen uitzoeken waar al samenwerking is, welke beroepsgroepen en vervolgopleidingen in deze regio veel gevraagd worden, welke diploma´s over en weer erkend worden of erkend kunnen worden”, legt Heike Pilk, hoofd van de VHS Leer, uit.

Op lange termijn zal daaruit een centraal Duits-Nederlands adviespunt ontstaan. Tevens zullen door aanbieders van vervolgopleidingen in het kader van het project BiNet een impuls gegeven worden om hiermee hun opleidingsinhoud internationaler en voor deelnemers uit de buurlanden interessanter en toegankelijker te maken.

Vanuit het perspectief van de Arbeidsmarktregio Groningen is BiNet als onderdeel van het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” een goede stap om te komen tot een sociaal-economische regio zonder grenzen. “Jongeren en volwassenen inzicht te geven in grensoverschrijdend opleidingsmogelijkheden levert een positieve bijdrage aan hun persoonlijke ontwikkeling en verbetert hun carrièreperspectief aan beide kanten van de grens”.

Ilona Heijen van de EDR, verantwoordelijk voor het project “Arbeidsmarkt Noord”, benadrukt dat: “Met BiNet zetten we stappen in de goede richting om een concreet grensoverschrijdend aanbod voor opleidingen mogelijk te maken. Het draagt tevens bij aan het zoeken naar (vervolg)opleidingen over de grens en daarmee alle mogelijkheden te benutten die onze grensregio biedt.”