Duits Masterplan moet de Eems weer gezond maken

Maandagavond ondertekenden de Duitse overheid, natuurorganisaties en de Meyer Werft het Masterplan Ems 2050. De partijen willen de toestand van de Eems verbeteren, zodat de natuur weer uit de voeten kan, terwijl de Eems ook bevaarbaar moet blijven voor grote schepen.

De komende jaren worden drie maatregelen onderzocht die beide doelen moeten verwezenlijken. Daarnaast komt er sowieso meer ruimte voor natuur: tot 2050 700 hectare. De Waddenvereniging is blij dat Duitsland stappen zet om de Eems te verbeteren en hoopt dat er snel overleg komt hoe Nederland en Duitsland deze uitdaging samen op gaan pakken.

De maatregelen die onderzocht worden om de Eems te verbeteren zijn er met name op gericht om de stroomsnelheid van de vloed te verlagen, zodat er minder slib de Eems op getransporteerd wordt. Ten eerste wordt gekeken naar een 'Sohlschwelle', een soort onderwaterdam die water en slib tegen moet houden. Daarnaast wordt bekeken of het Emssperrwerk gebruikt kan worden om de stroming te verminderen. De derde maatregel is een natuurlijkere aanpak, waarbij onderzocht wordt of het helpt als de Eems weer meer ruimte krijgt in de vorm van getijdepolders.

Het Masterplan Ems