Droogte: extra inspectie dijken op scheuren

Wegens de aanhoudende droogte voeren we extra inspecties uit op 180 km dijken in Noord-Holland. De specialisten van Waterkeringen & Wegen controleren de dijken op droogteschade, zoals scheuren, veranderingen in de begroeiing en toenemend kwelwater. Eerste indruk: de dijken en kades zijn nog steeds in prima conditie.

De grond wordt steeds droger doordat water verdampt en het niet regent. Dit zogenoemde neerslagtekort neemt, gelet op de weersvoorspellingen, verder toe. Dijken zouden kunnen verdrogen. In Noord-Holland is het neerslagtekort volgens het KNMI relatief hoog.

Deze week lopen twaalf inspecteurs in duo's de soms kilometerslange dijk af, op zoek naar veranderingen. Ze prikken in de aarde, meten scheuren en leggen al hun bevindingen vast. Aan de hand van de resultaten wordt het inspectieprogramma mogelijk herhaald of uitgebreid naar andere dijken. Eventuele reparaties vinden met voorrang plaats.

Anders dan de vorige droogteperiode twee jaar geleden is het neerslagtekort niet gelijk over Noord-Holland verdeeld. Het noorden blijkt nu veel droger dan het waterrijke zuiden.

Dijken kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. Factoren als samenstelling, ligging, belasting en geschiedenis spelen een rol. De inspecteurs kozen dijken waarvan bekend is dat ze als eerste last hebben van droogte. De op Texel begonnen inspecties zijn gevorderd tot de lijn Hoorn-Assendelft. Inmiddels is honderd van de eerste honderdtachtig kilometer geïnspecteerd.

Dijken met kwelwater

De inspectie begon op het vasteland met de droogtegevoelige kades van Amstelmeer-kanaaldijk (Wieringen), Waardpolderdijk (Anna Paulowna) en Langereis (Hoogwoud)  Daarna zijn de pas opgeknapte dijken aan de beurt, waarvan de grasbekleding nog niet aangegroeid is. Voorbeelden zijn de onlangs versterkte dijken van boezems, vaarten en meren en de Zuiderdijk tussen Hoorn en Enkhuizen. Ook de tachtig bekende plekken met kwelwater zitten in het programma. Onder normale omstandigheden is het niet onrust-barend dat een dijk een beetje ‘zweet'. We willen zeker weten dat kwel door droogte niet verergert en uittredend water zand meevoert.

De bekendste dijken uit de deze inspectieronde zijn: Bergermeer, Enkhuizen-Medemblik, Oosterdijk (Drechterland), Waardpolder, Westdijk, Oosterdel, Alkmaarder- en Uitgeestermeer, Beemster, Nauernasche Vaart, Purmer, Katwoude, Beetskoog, Belmer-meer, Starnmeer, Wijdewormer, Twisk, Hoelmerdijk. In totaal ligt er achttienhonderd kilometer dijk van Noordzeekanaal tot en met Texel, variërend van hoofddijken langs bijvoorbeeld de kust tot kades langs boezems, zoals de Purmer.