Drollen tellen om de Waddenzee te redden

De Waddenzee is ziek. Schelpdieren zijn door overbevissing voor een groot deel verdwenen, net als de zeegrasvelden.

Het gebied is daardoor in biologisch opzicht in onbalans. Onderzoek moet daar verandering in brengen.

Een artikel van Monica Wesseling uit de Leeuwarder Courant van 27 november 2013 (pdf, 470 Kb)