Driekwart miljoen subsidie voor visserijprojecten Hoogeland Groningen

De vissersdorpen op het Hoogeland krijgen 760.000 euro subsidie. Het geld moet de concurrentiekracht van de lokale visserij vergroten, de werkgelegenheid stimuleren én de sociaal-culturele identiteit van de vissersdorpen versterken.

Zoutkamper vissers
De vier visserijprojecten die subsidie ontvangen zijn heel divers. Zo worden onder de noemer `De smaak van Lauwersoog' gezamenlijk nieuwe visproducten ontwikkeld en op de markt gebracht. In een ander project worden twee nieuwe sorteermachines ontwikkeld, die roze en grijze garnalen van elkaar kunnen scheiden en verwerken. De machine is bedoeld voor gezamenlijk gebruik door de Zoutkamper vissers.

Termunterzijl
Het Visserijmuseum Termunterzijl wil de beleving van vissersdorp Termunterzijl versterken en uitbouwen door het openen van een Infocentrum Dollard Biotoop. Het Infocentrum biedt programma's voor de beroepsgroep vissers en voor bezoekers en organiseert excursies op de Dollard met schepen en sliksledes. Het vierde project dat subsidie ontvangt is er vooral op gericht het vakmanschap van vissers op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Het wil jonge mensen inspireren en opleiden voor het vak van allround visser in kleinschalige visserij. Het overdragen van traditionele visserijtechnieken neemt er een belangrijke plek in.

Innovatief ondernemen
De vier projecten worden in 2014 en 2015 uitgevoerd. Gedeputeerde Henk Staghouwer van de provincie Groningen is enthousiast over de projecten: "Ze dragen bij aan een positieve beeldvorming van de visserij en het beroep van visser. Ze laten zien dat vissers innovatieve ondernemers zijn! En niet onbelangrijk: we verwachten een positieve spin-off van de projecten voor de samenwerking en leefbaarheid in de regio en natuurlijk in de vissersdorpen zelf."

Visserij(groep) Hoogeland
De visserij is vanouds belangrijk voor de leefbaarheid op het Hoogeland. Om de visserij te versterken, is de Visserijgroep Hoogeland in het leven geroepen. Dit is een samenwerking tussen de visserij en de visafslag, plattelandsontwikkeling, recreatie & toerisme en betrokken overheden (gemeenten De Marne, Eemsmond en Delfzijl en provincie Groningen) in het gebied. Wethouder Harm Evert Waalkens van de gemeente De Marne is voorzitter. De Visserijgroep heeft een programma om Europese subsidies voor innovatieve visserijprojecten binnen te halen. Cofinanciering komt van de provincie Groningen, betrokken gemeenten en het bedrijfsleven.