Dreigende eenvormigheid van kwelders kan aangepakt worden

De natuurwaarden van de kwelders langs de vastlandskust van de Waddenzee worden bedreigd doordat ze nog altijd opslibben en de plantensoort zeekweek steeds dominanter wordt. Maar met de juiste mix van beheermaatregelen kan dit probleem worden aangepakt.

Dit blijkt uit het onderzoek rapport ‘Verjonging van half-natuurlijk kwelders en schorren’ (Bregje van Wesenbeek et al., 2014). Dit rapport is in opdracht van Ontwikkeling + Beheer Natuurkwaliteit (OBN) uitgevoerd. Het Programma naar een Rijke Waddenzee is één van de ondersteunende partijen.

De trend van opslibbing en de dominantie van de zeekweek-plant zijn mede een probleem, omdat het zo moeilijker wordt om aan de strenge kwaliteitseisen van Natura 2000 te voldoen.

Volledig artikel met onderzoek op website Programma Rijke Waddenzee