Doorontwikkeling Waddenzeehaven Delfzijl

De Waddenzeehavens – waaronder Delfzijl – willen zich de komende jaren duurzaam ontwikkelen op een manier die recht doet aan hun specifieke ligging en kwaliteiten.

Het in 2010 gestarte project ‘Specialisatie en profilering Waddenzeehavens’ richt zich hier op. Dit project van onder andere het Rijk, de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland en de gemeenten Delfzijl, Den Helder, Eemsmond en Harlingen wordt voor 2012 en 2013 verder uitgewerkt.

Financiering voor bestaande projecten
Het vervolgprogramma biedt voor de gemeente en de regio een extra financieringsbron. De projecten die de gemeente hiervoor aandraagt zijn het verduurzamen van energieactiviteiten, offshore (wind)energie, het (biobased) chemiecluster en ‘Maritieme concepten in beeld’ (Marconi).

Topsectoren
De Waddenzeehavens willen binnen het project ‘Specialisatie en profilering Waddenzeehavens’ ook inzetten op de door het Rijk benoemde topsectoren. Dit zijn onder andere tuinbouw, water, AgroFood, chemie, energie en logistiek. Het kabinet wil de Nederlandse topsectoren die wereldwijd uitblinken nog sterker maken. De Eemsdeltaregio – waar de Eemshaven en de haven van Delfzijl onder vallen – bevat verschillende van deze topsectoren. Het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid hebben hiervoor innovatiecontracten getekend. Hiermee komt in 2012 ongeveer € 2,8 miljard beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten in deze economische topsectoren.

Kosten
 Het maken van een vervolgprogramma kost in totaal ruim € 600.000,-. De kosten zijn onder andere verdeeld over het Waddenfonds (€ 500.000), vier gemeenten (€ 100.000) en provincies (€ 40.000). Het college van de gemeente Delfzijl stelt € 25.000,- beschikbaar.