Doodemanskisten leeggevist

Het meertje de Doodemanskisten op Terschelling is volledig leeggevist. Dat is gedaan omdat het water en het gebied er omheen een grote opknapbeurt krijgen.

Het water moest leeggevist worden omdat de vissen de reconstructie niet zouden overleven. De vissen worden verdoofd met elektriciteit en daarna met netten uit het water gehaald.

De palingen en stekelbaarsjes worden in de polder uitgezet. De andere vissen verhuizen naar water aan de vaste wal. De opknapbeurt van de Doodemanskisten moet er onder andere voor zorgen dat het water in de winter sneller bevriest.