Dongeradeel zet in op aanvraag Waddenfonds

Dongeradeel maakt als een van de eerste gemeenten bekend dat zij een aanvraag gaat doen bij het Waddenfonds van bijna €20 miljoen.

 

Dit geld is bedoeld voor een cluster van projecten, waarvan het project Súd Ie de grootste is. De andere onderdelen zijn Waterfront Dokkum, de herinrichting van de Bochtjesplaat en het ontsluiten van de Wâldfeart in Dokkum op de Dokkumer Ie. In totaal gaat het om een bedrag van €42,9 miljoen.

Het project Súd Ie wil de Súd Ie bevaarbaar maken voor de Dm-klasse. Daarnaast gaat het om diverse maatregelen op het gebied van landbouw, natuur, recreatie & toerisme en visserij. Zo worden er bijvoorbeeld paai- en opgroeigebieden gerealiseerd voor vissen die in zowel zoet als zout water uit de voeten kunnen (diadrome vissoorten), komen er opvaarten naar diverse dorpen en wordt gezocht naar duurzame oplossingen voor de verziltings- en bodemdalingsproblematiek in het gebied voor de landbouw.

De gemeente Dongeradeel zet als ontwikkelgemeente in op een sociaal-economische koers. De raad heeft dat vorig jaar nog eens bevestigd door niet te tornen aan het budget voor de Dongeradeelse projecten uit de Agenda Netwerk Noordoost. De projecten zijn van belang om Dokkum te ontwikkelen als volwaardige regiostad, maar zijn ook van belang voor de gehele regio. De projecten waarvoor nu een bijdrage wordt gevraagd, zijn onderdeel van de Agenda Netwerk Noordoost.

De ambitie is groot. Om alles ook uit te kunnen voeren, onderzoekt de gemeente momenteel met de aanpak Kuorke Dokkum of er door slimme combinaties en werk met werk maken, meer projecten sneller uitgevoerd kunnen worden. De resultaten van dat onderzoek zijn eind dit jaar bekend.