Doe & Kennisdag Terschelling 2015

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat organiseren op zondag 1 november 2015 een publieksdag voor eilanders en liefhebbers van het eiland: ‘de Doe & Kennisdag Terschelling’. De organisaties doen dit vooral om mensen, te betrekken bij het beheer van de Rijksgronden op Terschelling, als aftrap van het nog op te stellen nieuwe Beheerplan. De festiviteiten vinden plaats bij Ieders plak, in West-Terschelling.

Op 1 november is er van alles te beleven, te zien en te leren over natuur, landschap, het kustsysteem en het beheer daarvan. “Door kennis en inzichten te delen en door een divers en leuk programma aan te bieden betrekken we meer mensen bij ons werk”, vertelt boswachter Remi Hougee. “Dit is de aftrap, een startpunt van het nieuw op te stellen Beheerplan voor Terschelling”.

Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat, de grootste landschapsbeheerders op Terschelling, starten dit najaar met het maken van een nieuw beheerplan voor het gehele strand-, duin- en kweldergebied van Terschelling.

Met vele activiteiten voor jong en oud laten de organisaties zien wat ze doen om het landschap van Terschelling te beheren. Deze feestelijke aftrap in evenementensfeer vindt deels binnen en deels buiten plaats bij Ieders Plak. Deskundigen geven colleges over het kustsysteem, eilandnatuur op kop- en staart, cultuurhistorie, begrazing, natte duinvalleien en bosbeheer. Deze colleges zijn geschikt voor iedereen. De buitenactiviteiten variëren van trekkerdemonstraties, ponyrijden, excursies, Darksky informatie van MooiWeer, klimmen in Klimdaris, groene braderie en nestkastjes timmeren tot een boscollege en een workshop duinontwerpen door de PeerGroup en Rijkswaterstaat. Jan Roelof Witting, omgevingsbeheerder Terschelling bij Rijkswaterstaat: “Het is mooi om mensen mee te nemen in de theorie en praktijk van het kustsysteem, uiteindelijk doen we het daar toch voor”.

Doe mee en sla je slag!
Deelnemers aan de colleges maken kans op het winnen van prijzen, waaronder pakketten met lekkers van het eiland, hout en als klap op de vuurpijl een overnachting in een vogelwachterspost of een kijkje op de Brandaris. Alle eilanders ontvangen deze week een huis-aan-huis uitnodiging met het programma. Het programma staat op de weblog van Staatsbosbeheer. Bezoekers kunnen zelf hun programma samenstellen, elk moment zijn er diverse activiteiten die op verschillende tijden herhaald worden. Gedurende de dag is er vrije inloop. De opening is om 10.00 uur en een slotmanifestatie om 16.30 uur.