Documentaire veerbootoorlog op regionale omroep

HARLINGEN – Omrop Fryslân zendt op zondag 12 januari 2014 in het programma Fryslân Dok een documentaire uit over de veerbootoorlog.

In 2008 begint de Eigen Veerdienst Terschelling, de EVT, te varen tussen Terschelling en Harlingen. De initiatiefnemers zeggen genoeg te hebben van de monopolistische houding van rederij Doeksen. Eilanders zouden te weinig inspraak hebben op afvaartijden van de veerdienst.
 
In 2012 brengt de EVT de Spathoek in de vaart. Het conflict tussen beide rederijen bereikt daarmee een hoogtepunt. Rederij Doeksen verliest steeds meer passagiers en komt naar eigen zeggen in grote financiële problemen. Uiteindelijk dreigt de rederij met het schrappen van onrendabele afvaarten, vooral in de wintermaanden. Maatschappelijke ontwrichting dreigt voor Terschelling.

De eilanders zijn door de veerbootoorlog inmiddels verdeeld in twee kampen. Dat heeft ook zijn weerslag op het sociale leven. Tegenstanders mijden elkaar en veel Terschellingers durven zich publiekelijk niet meer uit te spreken over hun voorkeur voor de EVT of rederij Doeksen.