Dijkverzwaring bij Dijkmanshuizen op Texel

Door de stormberm op te hogen ontstaat er vlak voor de Waddenzeedijk meer ruimte voor vogels om te rusten en te eten.

De maatregel wordt uitgevoerd vanwege de versterking van de laatste zwakke schakel van de Noordzeekust: de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Daar komt een aantal voeder- en rustplaatsen voor kustvogels onder het zand van de versterking te liggen.

Ook worden op Texel maatregelen genomen zodat deze vogels op andere locaties voedsel kunnen vinden. Deze werkzaamheden staan los van de geplande dijkversterking van de Waddenzeedijk die in 2016 van start gaat.