Dijkversterking Waddenzeedijk Texel

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt op dit moment, in overleg met de omgeving, de in december vastgestelde voorkeursalternatieven (VKA’s) verder uit tot een ontwerp. Zo voert het hoogheemraadschap gesprekken met de omgeving bij Oudeschild over de havendammen bij de haven. Versterking van deze dammen betekent dat de huidige dijk niet omhoog hoeft. En het opknappen van de dammen past binnen de havenvisie van de gemeente die in ontwikkeling is. Verder is ook voor het laatste dijkdeel het VKA vastgesteld: dé oplossing voor de Prins Hendrikdijk is een buitenwaartse, zandige versterking. Een nadrukkelijke wens van onder andere de gemeente Texel en de bewoners achter de dijk.

De versterking van de Waddenzeedijk Texel maakt onderdeel uit van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uit onderzoek blijkt dat de havendijk in Oudeschild niet omhoog hoeft als er een damwand in de dijk komt en de havendammen voor de dijk onderdeel uitmaken van de primaire kering. Dit betekent dat de dammen moeten blijven liggen tijdens die superstorm en daarom moeten ze dus versterkt worden. In de uitwerking van dit alternatief kijkt het hoogheemraadschap onder andere met de Passantenhaven, de Verenigingshaven en de gemeente naar het huidige gebruik van de havens. Daarbij informeert de gemeente het hoogheemraadschap ook over de havenvisie die in ontwikkeling is en wat dit mogelijk kan betekenen voor de versterking van de dammen.

Prins Hendrikdijk
Het dagelijks bestuur heeft groen licht gegeven voor de zandige variant voor de Prins Hendrikdijk. De Prins Hendrikdijk is daarmee het laatste vastgestelde voorkeursalternatief binnen de versterking Waddenzeedijk. Eind december 2012 kwam de extra benodigde financiering rond met een subsidie van het Waddenfonds en bijdragen van de gemeente Texel, provincie Noord-Holland, Ministerie Infrastructuur en Milieu en het hoogheemraadschap. De bestuurders van deze samenwerkingspartners ondertekenen op 30 mei een zogeheten realisatieovereenkomst (ROK) met intenties en werkafspraken. Vervolgens kan ook deze zandige variant verder uitgedetailleerd worden.

Natura-2000 gebieden
Een ander deelonderzoek dat loopt is de uitwerking bij de Natura 2000-gebieden Ottersaat en Wagejot. Bij Wagejot is er nu gekozen voor een berm, maar het is gelukt om de binnenberm zodanig te optimaliseren dat de natuur gespaard blijft. Bij Ottersaat is uit onderzoek gebleken dat de meest kleine berm nog steeds het gebied aan zal tasten. Daarom zoekt het hoogheemraadschap samen met Natuurmonumenten en de Vogelwerkgroep naar mogelijkheden om de ruimte voor kustbroedvogels te behouden en de dijk te versterken met een berm in plaats van met een damwand. Een alternatieve damwand is niet duurzaam en erg kostbaar. Daarnaast zijn er extra maatregelen nodig om de zoute kwel – belangrijk voor specifieke natuurwaarden – in het natuurgebied terug te brengen.