Dijkversterking door risico’s aardbeving

Volgens kennisinstituut Deltares lopen delen van kanaaldijken en zeedijken in de noordelijke waterschappen extra risico door de kans op aardbevingen. Waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s staan voor de waterveiligheid en zullen daarom dijken versterken.

In het onderzoek dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) en op advies van de waterschappen is uitgevoerd blijkt dat 63 kilometer van de onderzochte kanaaldijken en 43 kilometer van de onderzochte zeedijk extra risico lopen als gevolg van de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Zwaardere aardbevingen kunnen ook schadelijke gevolgen hebben voor gemalen, sluizen en leidingen. Daarop blijven waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s extra alert.

Ministerie stelt 100 miljoen beschikbaar
De extra kosten van deze noodzakelijke werkzaamheden komen voor rekening van het ministerie van EZ. Minister Henk Kamp van EZ stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor de wegen en kanalen die het meeste risico lopen. Binnenkort presenteren waterschap Noorderzijlvest en waterschap Hunze en Aa’s een plan van aanpak.