Dijkgraaf Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest haalt uit naar de NAM

Dijkgraaf Bert Middel van waterschap Noorderzijlvest maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen die zwaardere aardbevingen kunnen hebben op de persleiding die loopt van Groningen naar Garmerwolde.

Volgens de dijkgraaf heeft het gigantische consequenties voor de stad Groningen en omgeving als er iets met de persleiding zou gebeuren. 'Het wordt één grote vieze bende als het hele riool stil zou komen te liggen', aldus Bert Middel. Hij wil nog voor de zomer weten wat de gevolgen van zware aardbevingen zijn op persleidingen, dijken en gemalen omdat er in augustus vaak bevingen zijn.

Volledig artikel op website RTV Noord