Dijkbewaking opgeheven

De Friese zeedijken hebben de storm goed doorstaan. De hoogste waterstand van 3.42 meter +NAP is gisteravond om 23.00 uur bij Harlingen gemeten.

De dijkbewaking is rond het middaguur opgeheven omdat de waterstanden inmiddels over de gehele Friese kustlengte zijn gedaald beneden de kritische grens van 2,90 meter + NAP. Wetterskip Fryslân richt zich de rest van de dag op een laatste inspectie van alle dijken. De schade aan de dijken is beperkt gebleven en zal zo spoedig mogelijk worden hersteld.

Vanmiddag inspecteren medewerkers van Wetterskip Fryslân de dijken langs de hele Friese kust nog één keer op schade en brengen hiervan rapport uit. Er is veel rommel (vloedmerk) aangespoeld dat zo snel mogelijk verwijderd wordt. Hierbij gaat het met name om organisch materiaal afkomstig van de vastewal. Daarnaast is er hier en daar wat schade aan afrasteringen op de dijk.

Ameland
Door de storm en hoogwater is op ongeveer vijftien plekken op de Waddenzeedijk op Ameland lichte schade ontstaan. Deze schadeplekken bevinden zich in de overgang tussen de klinkers en het gras op de dijk waar zich muizengangen bevinden. Het levert geen gevaar op voor de stabiliteit van de dijk. De schadeplekken worden vanmiddag al, als de waterstand voldoende is gedaald, door medewerkers van Wetterskip Fryslân gerepareerd.

Schip
Het schip van Rijkswaterstaat dat vannacht op drift was geraakt en op de kwelders ten oosten van de veerdam van Holwerd tegen de basaltblokken van de wal lag, is vanmorgen bij hoogwater losgetrokken door vier sleepboten. Door de extreme weersomstandigheden en hoge waterstanden was het schip op drift geraakt. Er is geen schade aan de dijk geconstateerd.

Gemalen en sluizen
De keermuur in Harlingen, de Johan Frisosluis en de Tjerk Hiddesluis en de gemalen bij Roptazijl en Zwarte Haan blijven afgesloten. De keermuur in Harlingen wordt onder 2.00 meter + NAP weer geopend.