Digitale Wadden Atlas voor iedereen beschikbaar op waddenzee.nl

Sinds jaar en dag is veel kaartmateriaal beschikbaar over Waddenzee en Waddengebied. Dergelijk materiaal wordt steeds meer gebruikt wordt bij beleid, beheer, onderzoek en studie, en is afkomstig van verschillende bronnen zoals overheden en onderzoekinstituten. Op www.waddenzee.nl is een groot deel van dit kaartmateriaal digitaal te bekijken. Gedurende de afgelopen anderhalf jaar is veel werk verzet om ook de bijbehorende data en informatie over de kwaliteit van de kaarten (metadata) beter op orde te krijgen in het GEOportaal Waddenzee. Hierdoor wordt het mogelijk om de kaarten opnieuw te gebruiken voor verschillende doeleinden. De kaarten kunnen ook als digitale bestanden gedownload worden en vervolgens gebruikt worden in allerlei geografische toepassingen.

In dit project is gewerkt met open standaarden en is voor de uitwisseling van kaartmateriaal samengewerkt met het Nationaal Georegister. Het aantal beschikbare en beschreven kaarten ligt rond de 160, waarvan de helft inmiddels ook als download en/of servicekoppeling beschikbaar is. Dit aantal zal de komende maanden verder toenemen.

De projectgroep InterWad ontwikkelt en beheert waddenzee.nl in opdracht van alle waddenoverheden namens het RCW en maakt onderdeel uit van Stichting ICTU.

De Watlas en het GEOportaal Waddenzee zijn per 2012 niet meer beschikbaar.