Dialoogdag E&E: nieuw licht op vertroebeling Eems

De 18e Dialoogdag van Ecologie & Economie in Balans leverde een aantal boeiende discussies op. Vertegenwoordigers van de overheid, bedrijfsleven en natuurorganisaties wisselden interessante informatie uit over de nieuwste ontwikkelingen in het Eems-gebied.

De Dialoogdag werd gehouden in Garrelsweer. Er werd ondermeer gesproken over de structuurvisie Eemsmond-Delfzijl, een voorstel voor gebiedsgericht milieubeleid werd toegelicht en de laatste stand van zaken over de ontwikkelingsstrategie E&E (voorheen: ecologische +) kwam aan bod.

Vertroebeling Eems-Dollard
Op de agenda werd echter de meeste tijd ingeruimd voor het MIRT-onderzoek naar de vertroebeling van de Eems-Dollard. En al snel bleek waarom. Na vier jaar veldonderzoek is bevestigd dat er een aantoonbare stijging is van de vertroebeling van de Eems-Dollard. En dat deze stijging van de vertroebeling slechts in beperkte mate het gevolg is van de vaargeulverruiming.

Volledig artikel op website ee-eemsdelta.nl