Deltacommissaris bezoekt Texel en Vlieland

Deltacommissaris Wim Kuijken bezoekt op vrijdag 2 september aanstaande de Waddeneilanden Texel en Vlieland. Gedeputeerden Tineke Schokker van provincie Fryslân en Joke Geldhof van provincie Noord-Holland nodigden hem uit. Schokker is voorzitter van de stuurgroep Deltaprogramma Waddengebied, Geldhof van de stuurgroep Deltaprogramma Kust. Doel van het bezoek is om de Deltacommissaris te informeren over de opgaven voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening.

De Deltacommissaris bezoekt 's ochtends Texel. Hij wordt daar geïnformeerd over de stand van zaken rondom de Deltaprogramma's Waddengebied en Kust. Daarna zal hij een bezoek brengen aan de Prins Hendrikdijk die versterkt moet worden. In De Cocksdorp krijgt de Deltacommissaris informatie over de beschikbaarheid van zoetwater op het eiland. Ook worden de mogelijkheden voor zilte teelt en het hergebruik van gezuiverd afvalwater besproken.

Tijdens de overtocht naar Vlieland krijgt de Deltacommissaris uitleg over de ontwikkelingen in het zandige Waddensysteem. Op Vlieland bezoekt hij 's middags camping Stortemelk. Ook bekijkt hij het dorp Oost-Vlieland en een aantal buitendijks gelegen woningen en bedrijven. Kuijken krijgt te horen hoe deze plekken tegen overstroming beschermd worden en wat het belang hiervan is voor het eiland.

Het Deltaprogramma - een nieuw Deltaplan - heeft als doel ons land nu en in de toekomst te beschermen tegen hoog water. Maar ook om de zoetwatervoorziening op orde te houden. Het is een nationaal programma. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen. Ook maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven worden betrokken en gevraagd om hun inbreng. De deltacommissaris is benoemd als verbindende factor, en om tempo te maken. Hij doet jaarlijks een voorstel voor het Deltaprogramma. De Waddeneilanden Texel en Vlieland vallen onder de deelprogramma's Waddengebied en Kust.

Lees meer over het Deltaprogramma op deze website