Defensie oefent met F-16s op Vlieland

F-16’s van de vliegbasissen Leeuwarden en Volkel gaan van 2 tot en met 6 februari oefen met bommen op de Vliehors Range op Vlieland. Het gaat om NAVO bommen van 500 pond.

Defensie richt meetpunten in voor geluidoverlast. De oefening wordt aangepast als te veel lawaai geproduceerd wordt. Tijdens de oefeningen is het oefenterrein afgesloten voor het publiek.