Deel vaargeul nog niet gebaggerd

Een deel van vaargeul ‘De Boontjes’ tussen Harlingen en Kornwerderzand kan de komende herfst toch niet uitgebaggerd worden vanwege een probleem met leidingen en kabels.

Het rijk en de provincie kwamen na jarenlange procedures overeen dat dat de vaargeul dit jaar uitgebaggerd zou worden.

In de Boontjes bevindt zich over een afstand van twee kilometer een ondiepte. Dat levert grote problemen op voor schepen met bestemming Harlingen.