De Slufter op Texel afgesloten van zee

Ruim een week geleden werd de drempel in de kreek van De Slufter zo hoog dat er bij hoog water geen zeewater naar binnen kon stromen. Een dag later lukte dat wel en liep De Slufter weer vol met zeewater. Deze week kwam de drempel nog hoger te liggen en werd de open verbinding met de zee afgesloten. Vooralsnog laat Staatsbosbeheer de natuur haar gang gaan en bekijkt in het voorjaar of ingrijpen nodig is.

Staatsbosbeheer vindt het jammer dat de monding van De Slufter verzand is. De getijde beweging hoort echt bij dit unieke gebied. Boswachter Erik van het Spek: “We willen in eerste instantie afwachten wat de natuur hier zelf aan doet. Wordt de drempel na een storm weer afgebroken en de open verbinding hersteld? Wanneer dit in volgend voorjaar nog niet is gebeurd, is doorgraven van de drempel mogelijk wenselijk.

Onduidelijke oorzaak
Niet duidelijk is waardoor deze situatie is ontstaan. Het gebeurde enkele weken nadat deze keer relatief vroeg in de zomer de kreek is rechtgetrokken om afslag van de aangrenzende duinen tegen te gaan. Dit is  om de vijf of zes jaar nodig voor de kustveiligheid. Of er een relatie is tussen beide gebeurtenissen is niet duidelijk. Mogelijk kunnen de onderzoeken die recent gestart zijn helpen om te begrijpen waarom de verzanding nu optreedt. Onderzocht wordt namelijk of de veiligheid en de natuur het verantwoord maken om in de toekomst niet meer in de loop van de kreek in te grijpen.

Ontwikkelingen volgen
Het Hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer houden de ontwikkeling in de gaten. Aan de ene kant om te volgen wat er gebeurt, maar ook om tijdig te kunnen ingrijpen wanneer de veiligheid of de natuur dit vragen. Herstellen stormen de situatie niet, dan gaat Staatsbosbeheer bespreken of het graven van een nieuwe verbinding voor de natuur de beste oplossing is, of dat het beter is om te kijken hoe de natuur zich hier ontwikkelt. Op basis van onderzoeken die in het verleden naar het risico van verzanding van De Slufter zijn gedaan, is de kans groot dat de natuur de verbinding herstelt. Ondertussen kunnen strandwandelaars zonder natte voeten van noord naar zuid of omgekeerd langs de Texelse kust lopen.