De Kooy voorlopig open

Maritiem Vliegkamp De Kooy in Den Helder blijft voorlopig open. Door de bezuinigingen bij Defensie stond het voortbestaan van het kamp op de tocht. Om het operationeel te houden, was een grotere bijdrage van de provincie en het bedrijfsleven nodig.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn bereid om 5 jaar lang jaarlijks 1,1 miljoen euro bij te dragen om het vliegkamp open te houden. Eerder zegde Den Helder Airport BV al 3,4 miljoen toe. Op de totale kosten van bijna 10 miljoen euro zou de regio zo'n 4,5 miljoen moeten bijdragen. Met de 1,1 miljoen van de provincie en de 3,4 miljoen van Den Helder Airport is daaraan nu voldaan. Over 5 jaar gaat het ministerie van Defensie evalueren en wordt ook gekeken naar de rol van de provincie.

Het voorstel van Gedeputeerde Staten moet nog wel aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Dat gebeurt kort na het zomerreces. Gedeputeerde Jaap Bond verwacht weinig obstakels. "De luchthaven is van wezenlijk belang voor de economische clusters maritiem, offshore en duurzame energie. Indirect zijn rond de 5500 banen in de kop van Noord-Holland afhankelijk van de luchthaven", rekent hij voor.