De groene kracht van de Culturele Hoofdstad 2018

Een winnend bidboek voor de Culturele Hoofdstad van Europa met zoveel onderdelen die gaan over ecologie, landschap, Waddenzee en biodiversiteit; dat vraagt om een statement van de natuur- en landschapsorganisaties.

Onder de naam Groene Alliantie verbinden It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, Staatsbosbeheer, IVN, FMF, Waddenvereniging en Natuurmonumenten zich de komende jaren aan het programma van Leeuwarden-Fryslan Culturele Hoofdstad van Europa 2018 (LWD2018). Zij vormen één krachtig groen loket voor de organisatie, de gemeente, provincie en alle betrokkenen. Andersom ziet de Groene Alliantie LWD2018 als een prachtig podium om de gezamenlijke groene en duurzame ambities voor de hele regio te verbinden en een extra stimulans te geven.

Startbijeenkomst
Tijdens de startbijeenkomst op 25 september op het provinciehuis prees gedeputeerde Jannewietske de Vries het initiatief van de zeven organisaties om samen op te trekken. “Dit is de energie die we nodig hebben om van LWD2018 een succes te maken. Betrokken burgers en maatschappelijke organisaties die de schouders eronder zetten, geweldig.” Oeds Westerhof van LWD2018 was het daarmee eens: “De wijze waarop de Groene Alliantie dit organiseert, is precies wat we willen. Niet alleen een feestje vieren in 2018, maar onderweg in de gezamenlijkheid van alles willen bereiken, resultaten waar we trots op kunnen zijn, hier in Fryslân en in Europa.”