CPB: Veiligheid meeste dijken IJsselmeergebied afdoende

De meeste dijkringen in het IJsselmeergebied hoeven de komende decennia niet te worden versterkt. Een voorwaarde is wel dat de veiligheid van deze dijkringen in 2015 aan de huidige wettelijke normen voldoet en dat er pompen op de Afsluitdijk en de Houtribdijk worden geïnstalleerd.

Dit concluderen de CPB-onderzoekers Peter Zwaneveld en Gerard Verweij in de studie ‘Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied’ die is uitgevoerd op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het doel van de studie is het bepalen van de optimale mate van waterveiligheid voor de dijken rond IJsselmeer en Markermeer, waaronder de Afsluitdijk en de Houtribdijk. Daarbij is ook gekeken naar verschillende methoden om het waterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer te beheren. De huidige wettelijke norm is voor de Afsluitdijk een overstromingskans van 1/10.000e per jaar. Het blijkt dat de optimale mate van veiligheid voor de Afsluitdijk hieraan ongeveer gelijk is. Voor meer dan de helft van de overige vijf dijkringen rond het IJsselmeer, de vijf dijkringen in de IJssel- en Vechtdelta en de zeven dijkringen rond het Markermeer geldt ook dat de nieuw berekende optimale overstromingskansen min of meer gelijk zijn aan de huidige wettelijke normen. Voor de Houtribdijk blijkt een veel lager veiligheidsniveau dan de huidige norm afdoende, voor een minderheid van de andere dijkringen ligt de optimale veiligheid hoger.

Volledig artikel met notitie op website CPB