Constructief gesprek over handhaving alcoholwetgeving Terschelling

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), burgemeester van Terschelling Rob Bats en procureur-generaal Herman Bolhaar hebben woensdag een constructief gesprek gehad over de handhaving van de Drank- en Horecawet (DHW) op Terschelling. Burgemeester Bats was uitgenodigd om te bespreken hoe het toezicht op naleving van de leeftijdsgrenzen op en rond de Terschellingse jongerencampings verstevigd kan worden.

Burgemeester Bats heeft in het gesprek toegelicht hoe op Terschelling de Drank- en Horecawet zal worden gehandhaafd. In het bijzonder voor campings geldt dat minderjarigen daar geen alcohol beschikbaar mogen hebben, omdat een camping publiek toegankelijk terrein is. Dat betekent dat de handhaving zich richt op de bevoorrading, de camping zelf en de jongeren.
Dat doe je gewoon niet

Staatssecretaris Martin van Rijn: “Alcohol drinken onder de 18, dat doe je gewoon niet. We hebben wettelijk geregeld dat je onder de 18 geen alcohol mag kopen of bij je mag hebben in het openbaar. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen zich die nieuwe norm al eigen heeft gemaakt. Dat is een weg van lange adem. De Gemeente Terschelling zet haar schouders onder het bewaken van die norm en ik heb de NVWA gevraagd om daarbij te ondersteunen met kennis en ervaring over hoe je dat in dergelijke situaties het beste kunt aanpakken.”

Terschelling handhaaft norm

Burgemeester Rob Bats: “Het was goed om elkaar te spreken en vast te stellen dat we dezelfde visie delen als het gaat om alcohol en jongeren. De wettelijke norm is helder: minderjarige toeristen mogen nergens alcohol bij zich hebben buiten hun eigen tent. En die norm gaan we ook op Terschelling handhaven. We zullen gebruik maken van de kennis en ervaring van de NVWA om de Terschellingse handhaving zo effectief mogelijk in te richten.”
Aandacht in lokale overleggen

Procureur Generaal Herman Bolhaar: “Het OM zal uitdrukkelijk aandacht vragen voor de bestuurlijke handhaving van de DHW in de lokale driehoeken maar ook in overige relevante lokale overleggen. Daarnaast steunen wij het bestuur in de handhaving die is voorzien in de wet. De overtredingen begaan door de 18-minners zullen met zorg strafrechtelijk worden aangepakt en snel worden beboet.”