Congres over kansen pakken in de Waddenregio

Hoe kunnen kansen in de Waddenregio verzilverd worden en wat is daar voor nodig? De afgelopen jaren is er door overheden en het Waddenfonds veel geïnvesteerd in het Waddengebied om de veerkracht en vitaliteit van de streek te vergroten. Nu is het tijd voor de volgende stap, namelijk hoe de gemeenschap en het bedrijfsleven deze investeringen in de toekomst goed kunnen benutten. Het Waddenfonds organiseert over deze centrale vraag een Waddendag op vrijdag 25 november in theater De Kampanje in Den Helder.

Het publiek kan tijdens de Waddendag kenniscolleges volgen over onder andere community building en de kracht van coöperaties en online-communities. Er zijn workshops over het Waddenlandschap van de toekomst en excursies in de museumhaven van Den Helder, te voet en op de historische reddingboot Dorus Rijkers. 

Speciale gast op de Waddendag is Carina Wettemark, programmamanager van het natuurgebied Vattenriket in Zweden. Zij zal vertellen hoe ze samen met de lokale bevolking het vergeten Vattenriket weer op de kaart heeft gezet. Nu trekt het gebied jaarlijks meer dan 120.000 bezoekers.

Naast het inhoudelijke programma is er ook een Waddenmarkt waar met een 3D-bril een virtuele reis kan worden gemaakt door de vismigratierivier, die onder de Afsluitdijk wordt aangelegd. Ook zijn er andere innovaties uit het Waddengebied te zien zoals een ‘oliestofzuiger’ voor vervuild water, een sloep gemaakt van plastic soep en de hersteloperatie van vogeleiland Griend.  

De Waddendag vindt plaats in theater De Kampanje in Den Helder vanaf 9.30 uur tot 13.45 uur. De toegang is gratis. Belangstellenden krijgen na aanmelding via www.waddenfonds.nl het programma toegestuurd.