Conceptbegroting Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds ter inzage

De conceptbegroting 2014 van de Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds ligt tot 18 mei ter inzage.

De stukken liggen ter inzage bij de provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem. Bij vragen kunt u contact opnemen met mw. A. W. Noorman via telefoonnummer 023-5143104 of via e-mail: noormana@noord-holland.nl.

Het Waddenfonds is een fonds voor extra investeringen in projecten in en rond de Waddenzee. Het gaat om projecten die de kwaliteit van de natuur, het landschap, de regionale economie en energie in de Waddenregio duurzaam versterken.

Volledig artikel en begroting Waddenfonds