Communicatie met omgeving speerpunt bij natuurprojecten op Texel

Dit voorjaar worden bijeenkomsten georganiseerd over de plannen voor diverse natuurprojecten op Texel.

De provincie, gemeente, LTO Noord, Hoogheemraadschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging De Lieuw hebben dit begin maart afgesproken.

In december vorig jaar hebben deze partijen een overeenkomst gesloten over de verdeling van de landbouw- en natuurgrond op Texel. Hierdoor kunnen natuurprojecten na jarenlange stilstand nu  voortvarend worden opgepakt en kan de landbouw zich verder ontwikkelen. De partijen hebben een aanpak opgesteld om te komen tot definitieve plannen voor de inrichting van de natuurgebieden Waal en Burg, Dorpzicht, Hanenplas en De Bol. Hierin is de communicatie met de omgeving speerpunt.

Volledig artikel met download op website Provincie Noord-Holland