College Hollands Kroon wil bijdrage leveren aan Waddenfondsaanvraag voor kazemattengebied

Het college wil een cofinanciering van € 30.000,- leveren aan een subsidieaanvraag van het Waddenfonds voor het gebied rondom de kazematten in Den Oever.

De raad wordt gevraagd dit bedrag in de begroting van 2016 te reserveren. Het is de bedoeling om het gebied rondom de kazematten aantrekkelijker te maken voor bezoekers en er zodoende meer recreanten & toeristen naar toekomen.

Opknappen kazemattengebied Den Oever
De subsidie wordt aangevraagd voor het aanbrengen van een fietspad over het eiland, als verlengstuk van het fietspad dat aan de Waddenzeezijde van de Afsluitdijk wordt aangelegd. Verder is het de bedoeling dat het gebied teruggebracht wordt in de oorspronkelijke staat en heringericht wordt met onverharde paden, picknickplaatsen en zo mogelijk aanlegsteigers. Het college is van mening dat dit kansen biedt om het gebied voor bezoekers aantrekkelijker te maken.

Kazematten Den Oever
De kazematten hebben een monumentale status en opknappen van het gebied maakt deel uit van De Nieuwe Afsluitdijk (DNA). De totale Waddenfondsaanvraag is bij DNA in voorbereiding en wordt gedaan in het kader van recreatie en toerisme. Het is de bedoeling om de kazematten deel uit te laten maken van de Atlantikwall. Dit was ooit een verdedigingslinie die door de Duitsers in de tweede oorlog is gebouwd langs de zeekust van Noorwegen tot de grens van Spanje. Het project moet in overleg met het Rijkswaterstaat verder worden uitgewerkt.